A honlapon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
A webhelyünk használatával elfogadja a sütik Adatvédelmi szabályzatunk szerinti használatát. Adatvédelmi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

www.mehes-mezes.hu

Üdvözöljük a STORK Élelmiszer Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mehes-mezes.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az megrendeles@mehes-mezes.hu e-mail címen bármikor a Vásárló rendelkezésére áll a Szolgáltató!

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Webáruház szörpök, mézkészítmények, és fűszerkeverékek és előzőekhez kapcsolódó termékek széles választékával foglalkozik, melyeket ízvilág szerinti besorolásban találja meg a Vásárló.

A Szolgáltató a Méhes-Mézes, Szárika, illetve Csattos fantázianévvel árulja termékeit.

A termékek adatlapján megjelenített képek a valóságosnak megfelelnek. A színek eltérhetnek a valós színektől a különböző monitor fajták és beállítások miatt.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltató

STORK Élelmiszer Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 2066 Szár 014/3 hrsz

GPS koordináták: N 47.484812, E 18.520782
Levelezési cím: 2066 Szár 014/3 hrsz

Cégjegyzékszáma: 07-09-019793 / Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjele: 23127199-1039-113-07

Adószáma: 23127199-2-07

Agrárkamarai nyilvántartási szám: G206600335708

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138818/2018.

E-mail: megrendeles@mehes-mezes.hu

Telefonszám: +36 22 591 000
Mobil: +36 70 419 2208, +36 70 701 9662
Fax:+36 22 591 001
Szerver, tárhely: Tárhely.EU Kft. - 1144 Budapest, Ormánság u. 4. - e-mail: support@tarhely.eu

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületénszereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.mehes-mezes.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, így a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Regisztrációval azonban a Vásárló egyúttal a Méhes-Mézes termékek törzsvásárlójává válik, melynek számtalan előnyét élvezheti: Az első vásárlástól kezdődően 5% engedményben részesül, rendszeres tájékoztatást kap a "Hírlevél" információs levélen keresztül az újdonságokról, akciós lehetőségekről. A Hírlevélről a Vásárló bármikor leiratkozhat.

Vásárló regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Bejelentkezés” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 • Név
 • Felhasználó név
 • Email cím
 • Jelszó

Számlázási, szállítási adatok

 • Családi név
 • Keresztnév
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • város
 • telefonszám
 • ország

Nem kötelező jelleggel a Vásárló további adatokat is megadhat a Szolgáltató részére. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az megrendeles@mehes-mezes.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló Vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Számlázási, szállítási adatok mellett kizárólag az Email címet kell megadnia a Vásárlónak.

3.2. Megrendelés

Ajánlott böngészők: Mozilla Firefox, Google Chrome, Chrome for Android, Firefox for Android, Safari iOS

 •  Első lépésként lehetősége van regisztrálni a webáruházunkba. Ezt megteheti a Webáruház legtetején a "Bejelentkezés!" gombra kattintva, vagy miután a terméket a kosárba rakta, a pénztárnál szintén lehet regisztrációt kezdeményezni. A regisztráláskor az űrlap által kért adatokat meg kell adni.
 • A megvásárolni kívánt termékeknél ki kell választani a konkrét terméket és mennyiséget, majd a „Kosárba”gomb megnyomásával a terméket a kosárba helyezheti a Vásárló. A termék kosárba helyezésekor a rendszer egy felugró ablakban jelzi a Vásárló részére, hogy a terméket a kosarába helyezte. Ezen a felületen a Vásárló a vásárlást tovább folytathatja a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. Azonban, ha a Vásárló meg szeretné rendelni a kiválasztott terméket, kattintson a „Pénztárhoz” gombra.
 • A megjelenő felületen a Vásárlónak be kell jelentkeznie vagy regisztrálni a Webáruházba.
 • Lefelé görgetve lehet választani, módosítani szállítási címet, vagy akár újat is meg lehet adni.
 • Alatta lehet fizetési és szállítási módot választani, a rendszer kiszámolja a hozzájuk tartozó szállítási költségeket.
 • A számlázási és szállítási cím eltérhet egymástól.
 • A megjegyzés részben a Vásárló tetszőlegesen megadhat a szállításhoz vagy a termékekhez kapcsolódó kérdést, információt.
 • Ha a Vásárló mindent rendben talál, el kell fogadni a vásárlási feltételeket, majd a "Megrendelés megerősítése” gombra kattintani. Ezzel elküldte a rendelését a Szolgáltató részére.

A Vásárló kívánságlistát is tud készíteni, a termékeknél a "Hozzáadás a kívánságlistámhoz" gombra kattintva, és a fiókjához tartozó kívánságlistába el lehet menteni a termékeket, hogy legközelebb könnyebben megtalálja őket. A kívánságlistát a Webáruház tetején, a „Kívánságlistám” gombra kattintva lehet elérni.

A leadott megrendelés állapotát a Vásárló követni tudja, a „Megrendeléseim” gombra kattintva meg kell adni a rendelés számát illetve a hozzá tartozó titkos kulcsot, majd a rendelések státusza nyomon követhető (pl. feldolgozatlan, előkészítve, szállítva stb.)

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Amennyiben hibásan töltött ki valamilyen adatot /név, telefonszám, lakcím stb./, a profiljában lehetőség van bármikor javítani azt. Ehhez a Vásárlónak be kell jelentkezni a felhasználónév/jelszó megadásával, majd a Webáruház tetején, a Fiókom gombra kattintva tudja elérni a felhasználói fiókját. Ott tetszőleges módosításokat lehet végezni, melyet a végén a „Mentés” gombra kattintva lehet megerősíteni.

Ha a rendelés összegzőben azt látja, hogy véletlenül nem a kívánt terméket rendelte meg, esetleg rossz méretet választott ki, és megrendelését már elküldte a Szolgáltatónak ebben az esetben az megrendeles@mehes-mezes.hu  e-mail címen köteles ezt jelezni a Szolgáltató felé. A leadott rendelést a rendszerben csak a Szolgáltató tudja módosítani, ezért az észlelt hibát kérjük jelezze felénk.

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vásárlói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 

3.5. Termékek ára

A Webáruházon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához.

A webáruház árai, akciói eltérnek a partner üzleteink által alkalmazott áraktól.
 

3.6. Fizetés

Fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

A Webáruházban az alábbi fizetési módokra van lehetőség:

 1. Utánvét: a termék átvételekor készpénzben történik a Szolgáltató alkalmazottja/megbízottja vagy futárszolgálat részére. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

 2. Banki előre utalással a Stork Kft. K&H Banknál vezetett 10200249-33076984-00000000 számlájára. A díjbekérőt e-mailben kapja meg a Vásárló, mely az utaláshoz minden szükséges adatot tartalmaz. A közlemény rovatba a megrendelés száma kerül, a jóváírás beérkezése után történik a csomag feladása.

 3. Bankkártyás fizetéssel (a K&H Bank kártyás fizetési oldalára átirányítva).
  A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kell kattintani, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadni.
  A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.
  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni.
  Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 4. Ajándékkártya beváltása a Webáruházban:
  Fizetéskor az utalványon szereplő kódot kell beírnia a megadott mezőbe, érvényesít gomb megnyomásával rögzíteni. Az ajándékutalvány összértéke beváltható a termékek és a szállítási költség teljes összegére. Ha a választott termékek ára meghaladja a kártyán feltüntetett összeget, a fennmaradó részt a Vásárló utánvétes fizetési móddal a futárnak egyenlítheti ki, vagy bankkártyával a K&H Bank kártyás fizetési oldalára átirányítva.
  A kód kizárólag egy alkalommal használható fel, a rendelés véglegesítésével érvényét veszti.
  Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges. A fel nem használt összegrész elvész. A kód a megjelölt határidőig érvényes, ezt követően a kibocsátó nem tudja elfogadni az utalványt.

3.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt előre kinyomtatott számlát ad.

3.8. Szállítás

A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása vagy a SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Tankcsapda utca 2., levelezési cím: 1476 Budapest, Postafiók 174/2., e-mail: info@sprinter.hu, tel.: +36 1 881 2615; a továbbiakban: SPRINTER) vagy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta) segítségével történik, az online rendelés során a Vásárló által megadott címre.

A kiszállító 08:00-16:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Az ettől eltérő szállítási határidejű termékekkel kapcsolatban e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a kiszállítás sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére az ismételt kiszállításkor kifizeti.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a kiszállító távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, amennyiben készpénzes fizetési módot választott! A futárszolgálatnál bankkártyás fizetésre egyelőre nincs lehetőség. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Webáruházban található készlet nem automatikus frissítésű, így néha sajnos megeshet az, hogy amit a Vásárló megrendel, sajnos időközben már elfogyott. Ha a termékből még érkezik új készlet, Szolgáltató jelzi ezt a Vásárlónak. Ebben az esetben természetesen lehetőség van másik terméket választani a készlethiányos helyett.
 

3.9. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 1 - 5 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 a)  a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 b)  a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. Tájékoztatás a termék lényeges tulajdonságairól

A webáruházban a termék adatlapján feltüntetésre kerülnek az azzal kapcsolatos tudnivalók, a fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. Szolgáltató kéri a Vásárlót, hogy a vásárlás és fogyasztás előtt – a termék további lényeges tulajdonságainak megismerése érdekében - szíveskedjen a termék leírását, csomagolását is áttanulmányozni, mert az tartalmaz minden információt, amelynek feltüntetését jogszabály előírja.

A vásárlási szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten rögzíti, hogy a megvásárolni kívánt termék(ek) minden lényeges tulajdonságáról meggyőződött.

5. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy e-mail-ben) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.


A Fogyasztó használhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti Elállási-/Felmondási nyilatkozat-mintát

Elállási nyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 • Címzett: [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 • Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
 • Fogyasztó(k) neve:
 • Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt


A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.          

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.                                                                   

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz (készpénzes kifizetés) a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhívjuk T. Vásárló figyelmét, hogy az elállási vagy felmondási jog nem gyakorolható

 • a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pont]; melyek a következők: ……………………………
  ……………………………………………………………………………………..……..…….
 • valamint a zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pont], melyek a következők: …………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….

Amennyiben a T. Vásárló még nem kezdte meg ezen termékek használatát, elfogyasztását, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

6. Szavatosság

Az élelmiszerek címkéje, feliratozása a fogyasztó számára lényeges információkat tartalmaz. A termék megnevezése, az összetevők listája, aránya, csomagolt terméknél a nettó mennyiség, a gyártó neve és címe, a tárolási és felhasználási leírás mellett az egyik legfontosabb információ a termék szavatossága, azaz a minőség megőrzésének várható időtartama, illetve gyorsan romló termékeknél a fogyaszthatóság időtartama.

A szavatossági megjelöléssel a Szolgáltató garantálja, hogy megfelelő tárolás mellett a (bontatlan) termék a feltüntetett időtartam alatt/dátumig fogyasztható, minőségét megőrzi.  A szavatosságnak tehát  fontos szerepe van az egészség, de a termékek élvezeti értéke szempontjából is.

Tekintettel arra, hogy a Mézes-Méhes termékek tartósítószert nem tartalmaznak, ezért a terméken levő címke tartalmazza a felbontás utáni tárolás módját és a termék javasolt elfogyasztásának időtartamát.

A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által kötelezően előírt kellék-, és termékszavatosságot (Ptk. 6:159. § és 6:168. §) vállalja, azzal, hogy a termékhez jótállás nem kapcsolódik, ugyanis a Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A vásárlási szerződés határozott időre szól, a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni kötelezettségüket nem teljesítik.

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Vásárlónak vissza kell küldenie a Szolgáltató címére:  a 2066 Szár 014/3 hrsz címre, vagy leadhatja személyesen is ugyanezen címen.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Bármilyen panasz esetén bejelentést tehet az megrendeles@mehes-mezes.hu címre küldött e-maillel, vagy levélben a postacímre küldve: 2066 Szár 014/3 hrsz. – STORK Kft.

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 3. sz. melléklete szerinti tájékoztató a terméket illető kellékszavatosságról és termékszavatosságról

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági jogi igényét vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (ez jelen esetben a Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: megrendeles@mehes-mezes.hu

Levelezési cím: 2066 Szár 014/3 hrsz. – STORK Kft.

Telefonszám: +36 22 591 000
Mobil: +36 70 419 2208, +36 70 701 9662                                               

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolhatóan megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb
határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.


7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4

Telefonszáma: (22) 510

Fax száma: (22) 510

Név: Kirst László

e-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • ODR Link

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot (ODR).

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

A Tisztelt Vásárló a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) jogosult.

PBT székhelye:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

ügyfélszolgálat:

1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

telefonszáma:

06-1-489-9700, 06-80-203-776

internetes elérhetősége:

www.penzugyibekeltetotestulet.hu

levelezési címe:

Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.

meghallgatások helye:

1133 Budapest, Váci út 76.


 

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
 

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Hírlevél

Iratkozzon fel még ma hírlevelünkre! Így elsőként értesülhet aktuális akciónkról és különleges ajánlatunkról! Ön is megkaphatja hírlevelünket kötöttségektől mentesen és bármikor akár le is mondhatja azt!

* Vezetéknév:

* Keresztnév:

Kérjük, jelölje be az érdeklődési körét az alábbiakból

Téma választása:

Csoport: